team
Giảng viên

Lê Minh Giang

Giảng viên

Giới thiệu

Giảng viên bộ môn Technical Drawing
Trẻ trung, nhiệt huyết và chuyên môn cao

Liên hệ

Nâng cao kĩ năng của bạn cùng Hexagon Academy

Yêu cầu tư vấn